Leveringsvoorwaarden & Privacy Policy

Algemene voorwaarden truckdealers

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop/verkoop, reparatie en onderhoud van bedrijfsauto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede schadetaxaties en keuringen, gesloten tussen leden van BOVAG Truckdealers en kopers of opdrachtgevers uitsluitend handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Verhuur

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het huren/verhuren van bedrijfs- en aanhangwagens.

Servicecontracten

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor mantelovereenkomsten met betrekking tot servicecontracten

Van Leeuwen Oliehandel en Van Leeuwen Truckwash

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van zaken alsmede de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken.

Privacy Policy LEEUWEN TRUCKS & VANS

LEEUWEN TRUCKS & VANS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.